Neàpolis-EMAiD

Announcements

Places presencials exhaurides

Submitted by NightFox on

[Nota important]

 

Neàpolis
  • [Català]

   La Jam tindrà lloc des del divendres 26 de gener a les 12:00 fins al diumenge 28 de gener a les 19:00.
   La capacitat de la seu està limitada a 40 persones, inferior a les edicions anteriors. Si algú no pot assistir, li preguem que ho comuniqui per correu electrònic perquè no es tingui en compte al recompte. Un cop assolida la capacitat, l'opció d'inscripció presencial al lloc es tancarà.
   Encara que la capacitat presencial estigui limitada a 40 persones, aquesta edició és híbrida i podeu participar en línia si ho desitgeu.
   No es permet l'entrada ni el consum de begudes alcohòliques ni fumar dins del lloc en cap moment.
   Els participants han de signar un formulari acceptant el codi de conducta i seguir les instruccions dels membres de l'organització quan sigui necessari, incloent-hi l'atorgament dels drets d'imatge i el tractament de dades personals per a fins informatius.
   Cada participant ha de portar l'equipament de connectivitat necessari per al seu equip, com ara cables de xarxa, targetes wi-fi, regletes de corrent, etc.
   Un comportament inadequat cap als altres participants o membres de l'organització resultarà en l'expulsió immediata de l'esdeveniment.

   Correu electrònic de contacte: [email protected]


   [Castellano]

   La Jam tendrá lugar desde el viernes 26 de enero a las 12:00 hasta el domingo 28 de enero a las 19:00.
   La capacidad de la sede está limitada a 40 personas, inferior a ediciones anteriores. Si alguien no puede asistir, le pedimos que lo comunique por correo electrónico para que no se tenga en cuenta en el recuento. Una vez alcanzada la capacidad, la opción de inscripción presencial en el lugar se cerrará.
   Aunque la capacidad presencial esté limitada a 40 personas, esta edición es híbrida, y puedes participar en línea si lo deseas.
   No se permite la entrada ni el consumo de bebidas alcohólicas ni fumar dentro del lugar en ningún momento.
   Los participantes deben firmar un formulario aceptando el código de conducta y seguir las instrucciones de los miembros de la organización cuando sea necesario, incluyendo la concesión de derechos de imagen y el tratamiento de datos personales con fines informativos.
   Cada participante debe llevar el equipo de conectividad necesario para su equipo, como cables de red, tarjetas Wi-Fi, regletas de corriente, etc.
   Un comportamiento inapropiado hacia otros participantes o miembros de la organización resultará en la expulsión inmediata del evento.

   Correo electrónico de contacto: [email protected]


   [English]

   The Jam will take place from Friday, January 26, at 12:00 PM until Sunday, January 28, at 7:00 PM.
   The venue's capacity is limited to 40 people, lower than in previous editions. If someone is unable to attend, we kindly ask them to communicate it via email so that it is not considered in the headcount. Once the capacity is reached, the registration option at the venue will be closed.
   Although the on-site capacity is limited to 40 people, this edition is hybrid, and you can participate online if you wish.
   Entry and consumption of alcoholic beverages and smoking are not allowed inside the venue at any time.
   Participants must sign a form accepting the code of conduct and follow the instructions of the organization members when required, including granting image rights and treating personal data for informational purposes.
   Each participant must bring the necessary connectivity equipment for their team, such as network cables, wi-fi cards, power strips, etc.
   Inappropriate behavior towards other participants or organization members will result in immediate expulsion from the event.

   contact e-mail: [email protected]
  • Event Start Time
   Event End Time
   Languages

   Catalan (Català)

   Spanish (Español)

   English (English)

   Age Restrictions
   18+ only
   Entrance Fee
   5€
   Maximum Capacity
   40
   Hours
   Open for entire 48 hours
   Who Can Participate
   Anyone
  • Font Awesome Icon
   24 Hour Security
   Font Awesome Icon
   Accessible Public Transport
   Font Awesome Icon
   Alcohol Free or Alcohol Free Spaces
   Font Awesome Icon
   Auditorium Space
   Font Awesome Icon
   Completely Non Smoking
   Font Awesome Icon
   Food in Vacinity

   Access to coffee/beverages and/or food in close vicinity

   Font Awesome Icon
   Gender Neutral Toilets
   Font Awesome Icon
   Mentors
   Font Awesome Icon
   Welcomes Boardgame Creation
   Font Awesome Icon
   Welcomes Hardware Games / Alt Controllers
   Font Awesome Icon
   Wheelchair Accessible

   Wheelchair accessible and has accessible toilets