Breadcrumb

  1. Home
  2. Games By Year
  3. Games

Talk to me

Languages

Language neutral

Polish (Polski)

Game Diversifiers
Mouthing Off
Koselig
Platforms
MS Windows
Tools and Technologies
Unity
About
Jest to nasza wizja artystyczna. W jaki sposób rozmowa może napełniać człowieka dobrym humorem.
Rozmowa otwiera wiele zamkniętych drzwi, więc porozmawiaj ze mną.
Wystarczy sześć pozytywnych zdań, by mnie rozśmieszyć.
Jeśli ktoś do Ciebie mówi to powinieneś mu odpowiedzieć. Wykonujesz to naciskając klawisz który znajduje się nad nim po lewej stronie.
Sprawdź czy jesteś w stanie odpowiedzieć nie patrząc na klawiaturę ;)
Zobacz, że czasem trzeba się zastanowić zanim odpowiesz znajdując oczekiwany klawisz.


[EN]
It is our artistic vision. How conversation can fill a person with good humor.
Conversation opens many closed doors, so talk to me.
It only takes six positive sentences to make me laugh.

If someone is talking to you then you should answer them. You do this by pressing the key that is above it on the left.

See if you can answer without looking at the keyboard ;)
See that sometimes you have to think before you answer by finding the expected key.
Technology Notes
Art made with iPad/Procreate and PC/Clip Paint Studio and graphics tablet.