Breadcrumb

  1. Home
  2. Games By Year
  3. Games

Lmeow

About
Số người chơi: 2 - 6 người.
Thời gian: 20 - 30 phút.

Trong Lmeow, bạn sẽ vào vai những chủ nhà đi tìm kiếm niềm vui từ việc nuôi những con mèo đáng yêu những cũng không kém phần khó tính. Sử dụng những tài nguyên đang có, hãy chứng minh bạn có khả năng thỏa mãn những con mèo này và có thể chu cấp cho chúng trong tương lai. Hãy nhớ rằng, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng tài nguyên, mèo sẽ chạy qua nhà hàng xóm và đem niềm vui cho họ đó.