Tôn Hồng Đức

Past Games

Repair broken boardframes by connecting power to the chips. ======= Controls ======= Left, Right, Down Arrows: move pieces Up Arrow: Drop Space: Rotate Left Shift: Destroy current Tet
Một góc nhìn khác về truyền thuyết Thánh Gióng. Tạt đầu ngựa để tiêu diệt quân địch.