Rebecca Ofir

Past Games

שישי בבוקר, השעה 8:43. אמא מזהה כתבה בעיתון- “העץ הותיק במדינה יעלם כלא היה”. האיש העשיר במדינה הולך לעשות עם הכסף שלו דבר נורא! לכרות את עץ האלון המצוי מירושלים.