Pongsatorn Triyaluck

Past Games

ผมเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรัก ระหว่างที่ผมเข้าไปช่วยแฟนสาว ผมได้ถูกใครบางคนสาปให้กลายเป็นมนุษย์หิมะ หลังจากนั้นไม่นาน ผมจึงได้รู้ว่า ผู้ถูกสาปต้องทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อแก้คำสาปนั้น ตั้งแต่วันน