hulyaozkul

Past Games

Yiğidin harman, elektriğin discharge olduğu ıssız ormanımızda Tesla'nın mucizeleri hala sürmektedir. Oyunda bir elektrik hüzmesi olup TEDAŞ'tan kaçmaktayız.