Hoàng Trần Hảo

Past Games

Một góc nhìn khác về truyền thuyết Thánh Gióng. Tạt đầu ngựa để tiêu diệt quân địch.