Halimak

Past Games

Nesillerine bağlılıklarını göstermek amacıyla bu halk atalarının çektiği acıyı anlamak için belirli zamanlarda onlara yapıldığı gibi kendilerini taşlıyorlar bu faliyet son derece önemli ve artık bir r