Anh Tu Tran

Past Games

Game hải tặc nói về cuộc hành trình của các băng hải tặc tìm kiếm vùng biển bí ẩn nơi cất giữ các kho báu và lớn nhất là Báu vật quốc gia, với mục đích trở thành Vua Hải Tặc.