Breadcrumb

  1. Home

GGJ Kapsama Politikası & Davranış Kuralları

Kapsama Politikası

Global Game Jam® (GGJ), iş birliği, yenilikçilik ve deneysellikle toplulukları bir araya getirmeye odaklanır. GGJ ile ilişkili cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık veya herhangi bir dışlayıcı davranış kabul görmeyecektir ve ilkelerimiz doğrultusunda her türlü içeriği reddetme ve/veya kaldırma hakkımız saklıdır. Topluluklarımız uluslararası sınırları aşsa da devletlere ilişkin ve jeopolitik zorluklardan etkilenebilir. Ancak, vatandaşlık, uyruk ve milliyet, Global Game Jam’e katılım için engel oluşturmaz. Bu değerleri savunur ve uygularız. Tüm etkinlik merkezlerimizde kapsayıcı ve misafirperver ortamların olmasını teşvik ederiz. Yaratıcılığın hiçbir sansüre uğramadığı, özgür ve serbest bir etkinliği destekler ve tüm katılımcılarımızın yaratıcı özgürlüklerini yaşayabilmesini dileriz. Katılmcılarımız ve organizatörlerimizle gurur duyarız, ancak Global Game Jam Inc. hiç kimsenin belirli görüşleri ve fikirlerinden sorumlu değildir.
 

Davranış Kuralları


AMAÇ

Global Game Jam® (GGJ) iş birliği, yenilikçilik ve deneysellikle toplulukları bir araya getirmeye odaklanır ve web sitemiz de bu niyetle işler. Bu nedenle, cinsiyet, cinsel yönelim, yetenek, görünüş, etnik köken, milliyet, vatandaşlık, sosyoekonomik durum ve dini inanç (veya inançsızlık) gözetmeksizin herkes için arkadaş canlısı, güvenli ve misafirperver bir ortam sunabilmekte kararlıyız.
 

Bu davranış kuralları, topluluğumuza dahil olan herkes için bir rehber niteliği taşımakla birlikte, kabul edilemez davranışların sonuçlarını da ele almaktadır. GGJ’ye katılan herkesi bu ilkeleri uygulamaya ve tüm katılımcılar için güvenli ve olumlu deneyimler yaratmaya davet ediyoruz.
 

UYGUN DAVRANIŞLAR

GGJ katılımcılarının konuşma ve davranışlarında düşünceli ve saygılı olmalarını, çatışmadan önce iş birliğine gayret etmelerini, ve küçük düşürücü, ayrımcı veya taciz içeren davranış ve konuşmalardan kaçınmalarını dileriz. Aynı düşünce ve saygının GGJ etkinliklerinde yaratılan oyunlar ve içerik için de olmasını bekleriz.
 

Etrafınıza ve diğer katılımcılara karşı düşünceli olun. Tehlikeli bir durum, sıkıntıda biri veya bu Davranış Kurallarının ihlal edildiğini görürseniz, önemsiz görünüyor olsa bile, topluluk liderlerini ve merkez organizatörlerini hemen haberdar edin.
 

KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLAR

Kabul edilemez davranışlar şunları içerir: Topluluğun kapsamı dahilinde yürütülen tüm ilgili etkinlikler ve birebir iletişimde, merkezlerimizde veya çevrimiçi topluluğumuzda bulunan herhangi bir katılımcı tarafından gerçekleştirilen tehdit, taciz, hakaret, ayrımcılık, küçük düşürme veya horgörme içeren söz veya davranışlar. Topluluk etkinlik alanları kamuyla paylaşılabilir; lütfen bu alanların tüm kullanıcılarına karşı saygılı olun ve GGJ Davranış Kuralları ile birlikte alanın kendi kurallarına da uyun.
 

Taciz şunları içerir: Cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, yetenek, görünüş, etnik köken, milliyet, vatandaşlık, sosyoekonomik durum veya din ile ilgili zararlı veya önyargılı sözlü veya yazılı yorumda bulunma; kasti tehdit, izleme veya takip; rahatsızlık verici fotoğraf veya kayıt; konuşmaların veya diğer aktivitelerin sürekli kesintiye uğratılması; uygunsuz fiziksel temas; ve istenmeyen cinsel ilgi.
 

KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI

Kabul edilemez davranışlarını durdurması talep edilen kişilerin derhal bu talebe uyması beklenir.


Eğer bir topluluk üyesi kabul edilemez davranış sergiliyorsa, yerel GGJ organizatörleri, herhangi bir uyarıya (veya ücretli etkinliklerde bilet iadesine veya geri ödemeye) gerek olmaksızın topluluktan geçici çıkarılma veya kalıcı atılma dahil olmak üzere bu davranışı durdurmak için aksiyona geçebilir.
 

KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞA TANIKLIK EDER VEYA MARUZ KALIRSANIZ

Kabul edilemez davranışa tanık olur veya maruz kalırsanız, veya başka bir endişeniz olursa, lütfen aşağıdaki yöntemlerden biriyle bu durumu rapor edin:

  • Merkezinizde bulunan bir organizatör veya gönüllüyle görüşün. 
  • Merkezinizde güvenlik görevlileri bulunuyorsa, rahatsızlık duyduğunuz durumu onlara bildirin.
  • Bu çevrimiçi formu doldurun (özellikle etkinlik sırasında bize ulaşmak için hızlı bir yol). Anonim olarak yapılabilir.
  • Yürütme Komitesine mail atın.
     

ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI

Bu Davranış Kuralları’nı ihlal etme kapsamında haksız veya yanlış şekilde suçlandığınızı düşünüyorsanız, şikayetinizin özet tarifiyle birlikte yerel merkez veya bölge GGJ organizatörünüzü bilgilendirin.
 

KAPSAM

Tüm topluluk katılımcılarının (ücretli veya gönüllü olarak katkı verenler, sponsorlar ve diğer konuklar) bu Davranış Kuralları’na tüm GGJ merkezlerinde – çevrimiçi ve yüz yüze- ve topluluk dahilinde gerçekleşen birebir veya grup iletişiminde uymalarını umuyoruz.
 

LİSANS VE KULLANIM

Bu Davranış Kuralları, ‬Creative ‬Commons ‬Attribution-ShareAlike ‬lisansı altında sunulmaktadır. Orijinali bu bağlantıda bulunabilir: http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/.