Breadcrumb

  1. Home

GGJ Zasady dotyczące integracji uczestników i Kodeks postępowania

Zasady dotyczące integracji uczestników

Global Game Jam® (GGJ) koncentruje się na łączeniu społeczności poprzez współpracę, innowację i eksperymentowanie. Jakiekolwiek przejawy seksizmu, rasizmu, dyskryminacji lub wszelkiego rodzaju wykluczenia nie będą tolerowane w odniesieniu do współpracy z GGJ, dlatego zastrzegamy sobie prawo do odmowy i/lub usuwania treści niezgodnych z tymi zasadami. Nasza społeczność nie jest zamknięta wewnątrz krajowych granic, jednak mają na nas wpływ zachowania rządów i sytuacje geopolityczne. Obywatelstwo, narodowość czy pochodzenie nie mogą ograniczać dostępu do Global Game Jam. Pragniemy by to stanowisko było usłyszane i zrozumiane jako zbiór wartości, które wspieramy. Zachęcamy wszystkich organizatorów do tworzenia środowisk integrujących i otwartych. Zachęcamy do wolnej i otwartej działalności, tak by kreatywność nie była ograniczona przez cenzurę, a wszyscy uczestnicy mogli rozwinąć skrzydła twórczej wolności. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczestników i organizatorów, ale Global Game Jam Inc. nie ponosi odpowiedzialności za niczyje poglądy i opinie.
 

Kodeks postępowania


CEL

Global Game Jam® (GGJ) koncentruje się na łączeniu społeczności poprzez współpracę, innowację i eksperymentowanie. W związku z tym, pragniemy przygotować miejsce do współpracy, które będzie przyjazne, bezpieczne i otwarte dla wszystkich, bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek, zdolności, wygląd, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, status społeczno-ekonomiczny i religię (lub jej brak).
 

Niniejszy kodeks postępowania określa nasze wytyczne dla wszystkich tych, którzy współtworzą naszą społeczność, a także określa jakie konsekwencje należy wyciągać wobec zachowań niedopuszczalnych. Zachęcamy wszystkich, którzy uczestniczą w GGJ, by pomogli nam utrzymać te wytyczne i stworzyć bezpieczne i pozytywne doświadczenie dla wszystkich uczestników. 
 

ZACHOWANIA DOPUSZCZALNE

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy GGJ będą się wzajemnie szanować zarówno w mowie i czynach. Zapraszamy do współpracy zamiast tworzenia konfliktów. Prosimy, żebyście powstrzymywali się od poniżania, dyskryminowania, czy atakowania innych w jakikolwiek sposób. Takie same oczekiwania stawiamy przed grami i wszelkimi treściami tworzonymi w trakcie GGJ.
 

Bądźcie świadomi swojego otoczenia i innych uczestników. Informujcie organizatorów jeśli zauważycie niebezpieczne zdarzenia, zagrożone osoby, lub naruszenia tego Kodeksu Postępowania, nawet jeśli pewne incydenty wydają się Wam błahe.
 

ZACHOWANIA NIEDOPUSZCZALNE

Niedopuszczalne zachowania obejmują: zastraszanie, nękanie, obraźliwe, dyskryminujące oraz poniżające wypowiedzi lub gesty. Dotyczy to wszystkich uczestników, niezależnie od tego czy dane zachowanie miałoby mieć miejsce w ramach komunikatów społecznościowych, czy personalnych w odniesieniu do naszej społeczności. Możliwe, że miejsce w którym przebywacie jest udostępnione osobom postronnym lub zwiedzającym -- prosimy byście dostosowali się do reguł ustalonych przez zarządców danego miejsca oraz do reguł opisanych w niniejszym “Kodeksie Zachowania.”
 

Molestowanie obejmuje: szkodliwe lub uprzedzone ustne lub pisemne uwagi dotyczące płci, orientacji seksualnej, wieku, zdolności, wyglądu, pochodzenia etnicznego, narodowości, obywatelstwa, statusu społeczno-ekonomicznego, czy religii; celowe zastraszanie lub nękanie; napastliwe fotografowanie lub nagrywanie; nagminne przerywanie rozmów lub innych wydarzeń; niewłaściwe kontakty fizyczny; i niepożądane zainteresowanie seksualne.
 

KONSEKWENCJE ZACHOWAŃ NIEDOPUSZCZALNYCH

Wszelkie prośby o zaprzestanie nieodpowiedniego zachowania powinny być bezzwłocznie wysłuchane i zaakceptowane.
 

Jeżeli członek wspólnoty dopuści się nieodpowiedniego zachowania, lokalni organizatorzy GGJ mogą podjąć wszelkie działania, które uznają za stosowne, włącznie z tymczasowym zakazem lub natychmiastowym wydaleniem ze społeczności, bez potrzeby stosowania dodatkowych ostrzeżeń, oraz bez zwrotu ewentualnych opłat w przypadku udziału w płatnym wydarzeniu.
 

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM LUB OFIARĄ NIEDOPUSZCZALNEGO ZACHOWANIA

Jeżeli jesteś świadkiem lub ofiarą niedopuszczalnego zachowanie, lub jeżeli masz jakiekolwiek inne wątpliwości, prosimy o niezwłoczne zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

  • powiadom o tym lokalnych organizatorów lub wolontariuszy
  • powiadom ochronę jeżeli jest dostępna na terenie organizowanego wydarzenia
  • wypełnij ten kwestionariusz -- to szybki sposób na bezpośreni kontakt z nami, szczególnie w trakcie organizowanych wydarzeń. Wszelkie dane można wysłać anonimowo. 
  • wyślij e-mail do [email protected]
     

OPINIE I ZAŻALENIA

Jeśli ktoś uważa, że został niesłusznie lub niesprawiedliwie oskarżony o naruszenie niniejszego “Kodeksu Zachowania,” powinien zawiadomić lokalnego lub regionalnego organizatora GGJ podając zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
 

ZAKRES ZOBOWIĄZAŃ

Prosimy wszystkich uczestników -- twórców, sponsorów, oraz gości -- o przestrzeganie tego “Kodeksu Zachowania” we wszelkich miejscach gdzie są organizowane i przeprowadzane wydarzenia związane z GGJ. Dotyczy to wszystkich czynności prowadzonych w Internecie i w realnych lokacjach, zarówno w przekazach grupowych oraz indywidualnych, gdy ich treść dotyczy GGJ.
 

LICENCJA I WARUNKI UDOSTĘPNIANIA

Niniejszy Kodeks Postępowania jest rozpowszechniany na licencji Creative Commons z uznaniem autorstwa i udostępnieniem na tych samych warunkach (CC-BY-SA). Pierwotna wersja tego Kodeksu jest dostępna pod adresem http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/