PISMO & HU-IZ-VI Game Jam 2024

Global Game Jam NOVSKA, PISMO, HU-IZ-VI 2024
  • HRVATSKI

   Dobrodošli na jubilarni 5. GGJ u Novskoj. Ove godine u organizaciji PISMO inkubatora i HU-IZ-VI!

   Detaljni raspored događaja će biti pravovremeno objavljen na Discordu, a prijave timova i/ili pojedinaca zaprimamo do 22.01.
   Sam događaj će trajati od 26.01. s početkom registracija u 14h i početkom samog događaja u 17h do nedjelje 28.01. kada će u 17h krenuti prezentacije igara lokalnom žiriju.
   Prezentacija igara je obavezna na Engleskom jeziku jer će žiri biti sačinjen od stručnjaka iz više država.

   Naš "PISMO / HU-IZ-VI GGJ 2024" ima natjecanje u lokalnim razmjerima s nagradama sponzora.
   nagrade: TBA

   ----------- Česta pitanja -------------
   1. Kako da se prijavim?
   Napravite account na GGJ-u i odaberite "Join site" i odaberite "PISMO & HU-IZ-VI Game Jam 2024", zatim se pridružite Discord serveru za lakšu komunikaciju https://discord.gg/DNgA7eYmv9

   2. Želim se natjecati, ali nemam tim... Što da radim?
   Na našem Discordu ima puno osoba koje nemaju svoj tim, pošalji portfolio ili napiši što znaš ili ako imate tim, ali vam fali artist/programer napišite, siguran sam da ćete naći ekipu!

   3. Ima li u blizini što za jesti?
   Na našem siteu, kao jammer, imate pokriven doručak, ručak i večeru. No ako ogladnite dobiti ćete kontakte i lokacije lokalnih restorana, pekara i dućana u kojima si možete kupiti jelo/piće.

   4. Ovo mi je prvi put, bojim se da nisam dovoljno dobar/dobra ili spremna/spreman za takav događaj. Mogu li doći samo gledati?
   Opušteno. Ovdje nije cilj pobijediti, naravno da je lijepo osvojiti nagradu, ali je veći cilj stječi iskustvo, poznanstva i nova znanja. Slobodno se pridružite i siguran sam da ćete se zabaviti, a možda iznenaditi sami sebe s onime što napravite. No, dolazak samo gledati je moguće doći na sam kraj događaja i pogledati prezentacije igara.

   5. Natjecao/la bih se, ali nemam opremu. Mogu li posuditi opremu?
   Na raspolaganju imamo 20 stolnih računala za sudionike koji se najbrže jave i osigurati ćemo im to računalo za besplatno korištenje na Global Game Jamu.

   6. Ako se umorim imam li gdje odspavati?
   Naravno! U dvorani postoje pomoćni ležajevi, ali po dosadašnjem iskustvu, ponesite si jastuk ili vreću za spavanje, ekipa je spavala svugdje, od toga da zaspu na stolici, do wc-a i svlačionica.

   7. Postoji li tuš ili prostor za presvući se?
   Imamo osigurane svlačionice sa sanitarnim čvorovima i tuševima, tako da se možete osvježiti kada god poželite.

   8. Smijem li konzumirati alkohol?
   Ukratko ne. Prethodnih godina smo dopuštali, ali se broj incidenata prouzrokovanih konzumacijom alkohola povećao, te od ove godine nije moguće konzumirati alkohol na samom događaju. Ako se ustvrdi da ste po utjecajem alkohola, zaštitar će vas ukloniti sa događaja.

   9. Jeste li pet-friendly? Smijem li doći sa psom?
   Ne, nažalost uvjeti prostora i količina ljudi nam to ne dopuštaju.

   10. Postoji li neko osiguranje? Strah me za moju opremu i stvari?
   Bez brige, na događaju će uvijek biti netko iz organizacije, ali i zaštitar koji će paziti na red i opremu. Naravno za nestale, izgubljene ili oštećene stvari (ne)odgovaramo, ali učniti ćemo sve što je u našoj moći da se pobrinemo da sve bude uredu.


   ENGLISH

   Welcome to the jubilee 5th GGJ in Novska. This year, organized by PISMO incubator and HU-IZ-VI!

   The detailed schedule of the event will be published on Discord in a timely manner, and we accept applications from teams and/or individuals until January 22.
   The event itself will last from January 26. with the start of registration at 2 pm and the beginning of the event itself at 5 pm until Sunday 28.01. when the presentations of the games to the local jury will begin at 5 p.m.
   The presentation of the games is mandatory in English, as the jury will be made up of experts from several countries.

   Our "PISMO/ HU-IZ-VI GGJ 2024" has a competition on a local scale with sponsor prizes.
   awards: TBA

   ----------- FAQ -------------
   1. How do I register?
   Create an account on GGJ and select "Join site" and select "PISMO & HU-IZ-VI Game Jam 2024", then join the Discord server for easier communication https://discord.gg/DNgA7eYmv9

   2. I want to compete, but I don't have a team... What should I do?
   There are a lot of people on our Discord who don't have their own team, send a portfolio or write what you know, or if you have a team, but you lack an artist/programmer, write, I'm sure you'll find a team!

   3. Is there anything to eat nearby?
   On our site, as a jammer, you have breakfast, lunch and dinner covered. But if you get hungry, you will get contacts and locations of local restaurants, bakeries and shops where you can buy food/drinks.

   4. This is my first time, I'm afraid I'm not good enough or ready for such an event. Can I just come watch?
   Relaxed. The goal here is not to win, of course it's nice to win a prize, but the bigger goal is to gain experience, acquaintances and new knowledge. Feel free to join in and I'm sure you'll have fun and maybe even surprise yourself with what you make. However, coming just to watch is possible to come at the very end of the event and watch the presentations of the games.

   5. I would compete, but I don't have the equipment. Can I borrow equipment?
   We have 20 desktop computers available for the fastest participants and we will provide them with that computer for free use at the Global Game Jam.

   6. If I get tired, do I have a place to sleep?
   Of course! There are extra beds in the hall, but according to previous experience, bring a pillow or a sleeping bag, the team slept everywhere, from falling asleep on a chair to the toilet and changing rooms.

   7. Is there a shower or changing area?
   We have provided changing rooms with sanitary facilities and showers, so you can freshen up whenever you want.

   8. Am I allowed to consume alcohol?
   In short, no. In previous years, we allowed it, but the number of incidents caused by alcohol consumption has increased, and from this year it is not possible to consume alcohol at the event itself. If it is determined that you are under the influence of alcohol, the security guard will remove you from the event.

   9. Are you pet-friendly? Can I come with a dog?
   No, unfortunately the conditions of the space and the amount of people do not allow us to do so.

   10. Is there any insurance? Fear for my equipment and belongings?
   Don't worry, there will always be someone from the organization at the event, as well as a security guard who will keep an eye on order and equipment. Of course, we are (not) responsible for missing, lost or damaged items, but we will do everything in our power to make sure that everything is in order.
  • Event Start Time
   Event End Time
   Languages

   Croatian (Hrvatski)

   Macedonian (Македонски)

   English (English)

   Age Restrictions
   16+ only
   Entrance Fee
   10€
   Maximum Capacity
   200
   Hours
   Open for entire 48 hours
   Who Can Participate
   Anyone
  • Font Awesome Icon
   24 Hour Security
   Font Awesome Icon
   Accessible Public Transport
   Font Awesome Icon
   Auditorium Space
   Font Awesome Icon
   Designated Smoking Areas
   Font Awesome Icon
   Drinks and Snacks
   Font Awesome Icon
   Free Coffee
   Font Awesome Icon
   Gender Neutral Toilets
   Font Awesome Icon
   Loans Equipment
   Font Awesome Icon
   Meals

   Meals provided on site

   Font Awesome Icon
   Mentors
   Font Awesome Icon
   Parking
   Font Awesome Icon
   Qualified First Aiders
   Font Awesome Icon
   Showers Available
   Font Awesome Icon
   Vegan Food Options
   Font Awesome Icon
   Vegetarian Food Options
   Font Awesome Icon
   Welcomes Hardware Games / Alt Controllers
   Font Awesome Icon
   Wheelchair Accessible

   Wheelchair accessible and has accessible toilets