Brainstem

Brainstem is a 2D tower defense with elements of management, loosely referring to cyberpunk. Click on cables to provide power to the modules.
Jam Site: 
Jam year: 
2023
Platforms: 
Web standard (HTML5, Java, JavaScript, Flash)
Tools and Technologies: 
Unity (any product)
Credits: 

“Pretty nice, would play at home” Luke

Project Adam - have you heard of it?
Eventually you realize you're “woke up” online. It means that you succeeded - you will be first to set the impulse into the unknown! But how is it possible to feel pain here!?

A digitized version of yourself goes online and is identified as an intruder. To survive virus attacks, use the existing infrastructure by powering it with your own impulses and find a way to escape. Brainstem is a 2D tower defense with elements of management, loosely referring to cyberpunk. In a world where speed and precision will determine your fate, for how long will you last your determination and energy to defend yourself?

“Nawet fajna. Grałbym w to w domu” Luke

Projekt Adam - słyszałeś o nim?
Nie od razu rozpoznajesz miejsce, w którym się “budzisz”, ale w końcu dociera do Ciebie, że znajdujesz się w Sieci. To znaczy, że się udało - Ty jako pierwszy postawisz impuls w nieznane! Pierwsze pytanie: jak to możliwe, że odczuwasz ból!?

Zdigitalizowana wersja Twojej jaźni trafia do Sieci i zostaje zidentyfikowana jako element do niej nie należący. Aby przetrwać ataki wirusów wykorzystaj istniejącą infrastrukturę zasilając ją własnymi impulsami i znajdź drogę ucieczki. Brainstem to 2D tower defence z elementami zarządzania, luźno nawiązujący do cyberpunkowych klimatów. W świecie gdzie szybkość i precyzja zaważą o Twoim losie na jak długo wystarczy Ci energii i determinacji by bronić swojej jaźni?

Source files: