Soul Liberation

Bohater historii posiadający dar porozumiewania się z duchami próbuje wypełnić swoje przeznaczenie. Jako jeden z nielicznych świadomy jest złożoności świata i połączenia sfery materialnej oraz duchowej. Postanowił wyzwolić uwięzione dusze zmarłych i pomóc przedostać im się na drugą stronę.
Jam Site: 
Jam year: 
2022
Diversifiers: 
Mixtape
Keep it Clean
Take A Break
Everyone is a Creator
Platforms: 
MS Windows
Tools and Technologies: 
Unity (any product)
Source files: 
Executable: 
Game Tags: 
3D
Isometric
Music
Point & Click
Puzzle
Third Person