Gold Digger

Qədim zamanlarda gizlədilmiş xəzinə sandıqlarının xəritəsinə baxaraq, həmin xəzinələrin axtarışına çıxmısınız. Xəritə və kompasdan istifadə edərək xəzinə sandıqların tapın.
Jam year: 
2021
Diversifiers: 
Get to the point
Moving the goalposts
Games are for Everyone
Platforms: 
MS Windows, Android device, iPhone
Tools and Technologies: 
Unity (any product)
Game Stills: 
Source files: 
Executable: 
Game Tags: 
3D
Adventure