Thoughtcrimes / Myślozbrodnie

Kaz: Game for the classic 8-bit Atari XL / XE platform (1.79 MHz processor, 64KB RAM, 5 colors graphic mode at 160x192 pixels, and hires 320x192 pixels in 2 colors). Written in the ancient language of Action! (1983). The term thoughtcrime was introduced by George Orwell in the book "1984" criticizing totalitarian systems. Thoughtcrime is a wrong thinking, contrary to the pattern imposed by governments, institutions, media, and authorities. We experience this in the modern world promoting, for example, the terms "hate speech" or "phobia" used to combat political opponents, imprison people with other thoughts, remove them from work, limit scientific research and artistic activities. In our game, the player's task is to "fix" such a wrong-thinking person. We use a hammer and sickle (symbols of communism) to straighten the chart with thoughts. The goal of the game is to flatten all peaks symbolizing a deviation from proper thinking. A game dedicated to professor Ewa Budzyńska, punished by the university at the request of students who did not like the content of her lecture. ------ Gra na klasyczną 8-bitową platformę Atari XL / XE (procesor 1,79 MHz, 64KB pamięci RAM, tryb graficzny 5 kolorów w rozdzielczości 160x192 piksele, oraz tryb hires 320x192 piksele w 2 kolorach). Napisana w starożytnym języku Action! (1983). Termin myślozbrodnia wprowadził George Orwell w książce "1984" krytykującej systemy totalitarne. Myślozbrodnia to wszelkie niewłaściwe myślenie, niezgodne z wzorcem narzucanym przez rządy, instytucje, media, autorytety. Doświadczamy tego we współczesnym świecie lansującym na przykład terminy "mowy nienawiści" czy "fobii" służące do zwalczania przeciwników politycznych, karania wiezięniem inaczej myślących, usuwania ich z pracy, ograniczania badań naukowych i działań artystycznych. W naszej grze gracz ma za zadanie "naprawić" taką niewłaściwie myślącą osobę. Używamy młotka i sierpu (symboli komunizmu) do prostowania wykresu z myślami. Celem gry jest spłaszczenie wszystkich szczytów symbolizujących odstępstwo od właściwego myślenia. Gra dedykowana profesor Ewie Budzyńskiej, ukaranej przez uczelnię na wniosek studentów, którym nie podobała się treść jej wykładu. Tdc: In game we have standard but uncommon video mode: 384 instead 320 pixels in line. The title screen in G2F also has a higher resolution than 160x192. --- Podczas rozgrywki zastosowaliśmy standardowy tryb procesora graficznego ANTIC choć rzadko spotykany w 8-bitowych grach, który umożliwia operowanie na 384 pikselach w linii, zamiast standardowych 320. Czołówka w G2F również ma większą rozdzielczość niż 160x192.
Jam Site: 
Jam year: 
2020
Platforms: 
Other digital platform
Technology Notes: 
Altirra 2.4 Atari800Win 4.1 PL Far Graph2Font MAD Studio Action! DOS II+/D 6.4
Credits: 

Tomasz "TDC" Cieślewicz - program

Krzysztof "Kaz" Ziembik - grafika

Krzysztof "Kapitan" Źubil - muzyka

Game Stills: 
Game Tags: 
2D
Action
Arcade
Casual
Music
Side Scroller